Şubat 02 2012

bornova Gider Pusulası

Tagged Under : , , , , ,

Gider Pusulası Nedir?
Gider pusula vergi kanununa göre siz vergiden muafsanız Fakat  Hizmet verdiyseniz Karşılığı evrak isteniyorsa siz gider pusulası kesmekle yükümlüsünüz.
Bilindiği üzere gerçek ve tüzel kişilerin birbirleriyle ve kendi aralarında olan münasebet ve muamelelerinde bir takım yazılı belgeler düzenlenmektedir. İlgili belgeler farklı şekillerde olup muhtelif kanunlarda tarif edilmiştir. Bu belgelerden birisi olan Gider Pusulası ise Vergi Usul Kanunu’nun 234.Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddede Gider Pusulasının birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnaftan aldıkları mal ve hizmet alımlarında düzenlenmesi gerektiği hüküm altına alınmış ve ilgili Gider Pusulasının fatura hükmünde olduğu belirtilmiştir. Gider Pusulası da aynı fatura gibi bir takım şekil şartlarına tabidir. Bu şartlar işin mahiyeti, emtianın cins ve nev’i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın ve ya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde ünvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva etmek zorundadır. Gider Pusulası iki nüsha olarak tanzim edilip bir nüshası işi yapana ve ya malı satana tevdi olunur ve ilgili Gider Pusulasında malı satan ve ya işi yapanın imzası olmak zorundadır. Ayrıca Gider Pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.

Bornova gider pusulası,Bornova’da gider Pusulacılar,Bornovalı gider Pusulacılar,gider pusulası Bornova

İzmir gider pusulası,gider pusulası İzmir,İzmir’de gider pusulası,İzmirli gider Pusulacılar,İzmirde gider Pusulacılar

Manisa’da gider Pususı,Manisalı gider Pusulacılar,Manisa’da gider Pusulası
Işıkkent’de gider Pusulacılar,Işıkkentli gider Pusulacılarlar,Işıkkentdeki gider Pusulası
Alsancak’ta gider Pusulacı,Alsancaklı gider Pusulası,Alsancağa gider Pusulası
Konak gider pusulası,Konak’ta gider Pusulacılar,Konağa gider Pusulası
Buca’da gider Pusulacılar,Bucalı gider Pusulacı,Bucaya gider Pusulası
Karşıyaka gider pusulası,Karşıyaka gider Pusulacılar,Karşıyakada gider Pusulacılar
Bornova Köymenler gider pusulası Matbaa Dijital baskı Baskı Makinası Satış
Tel: 0.232 374 0 724  Gsm: 0.532 686 09 14

izmir matbaa bornova matbaa izmir reklam bornova reklam