Şubat 04 2012

Bornova Kitap

Tagged Under : , , , , ,

Kitap Nedir?

Kitap birçok konu veye konuları matbaayla yada elle birçok sayfaya basılmasıylaveya yazılmasıyla  oluşan okuma amaçlı sayfalar birliğine kitap denir.
Bir ya da birkaç konuya dair eli yazılmış ya da matbaada basılmış sahifelerden ibaret yaprakların, bir arada birleştirilmesi ile meydana getirilen, okumaya mahsus ciltli ya da ciltsiz eser.
Kitap, bugünkü şeklini alıncaya kadar çeşitli şekiller ve safhalar geçirmiştir.
Yazının icadıyla başlayan tarih devirlerinde insanlar yazıyı levha halindeki çamur tabakaları veya balmumu sürülmüş levhalar üzerine yazar veya ucu ince demir kalemlerle tahtaya veya taşa oyarlardı.

Asurlular, Sümerler, Hititler çamur levhalar üzerine çizgi halinde yazılan yazdıkları levhaları fırında pişirmek suretiyle sertleştirerek saklarlardı (Bunlara tablet deriz).

Bunlar henüz kitap denecek şeyler değildi. Gerçi binlerce tabletten müteşekkil kütüphaneler vardı; fakat bunlar ayrı ayrı sahifeler halinde tabletlerden ibaretti.

Mısır`da ise en eski zamanlardan beri papirüs denilen bir çeşit bitkinin düz olan yaprakları üzerine yazı yazılırdı. Bu yapraklar şerid hâlinde kesilip ıslatılır ve nişastaya batırılıp birkaç kat olarak tokmakla düz bir yerde dövülmek suretiyle kâğıt gibi sahifeler elde edilirdi.

Yazı yazılan papirüs yapraklarının bir kenarına bir tahta çubuk geçirilip ve bu çubuk sağ el ile tutulup çevrilmek suretiyle yaprak açılarak üzerindeki yazı okundukça sol el ile diğer ucu kıvrılmak suretiyle toplanırdı.

Bergamada da deri üstüne yazı yazılır ve bu deriler yan yana konarak kenarlarından bağlanırdı. İmparator Augustus zamanından beri deri yapraklı kitaplar bugünkü kitap şeklini aldı. Bu , suretle iki şekil kitap vücuda gelmişti ki bunun biri tomar şeklinde, diğeri katlama yapraklı idi.

İşte bugünkü kitap şekli bu son katlamalı derilerden doğmuştur. Hıristiyanlığın başlangıcında dine ait kitaplar hep deri üstüne yazılıyordu.

Yazdığınız kitap veya benzeri roman,hikaye şiir türü yazı ve eserleriniz basılacak hale gelmişse basımını veya imla garamer çalışmaları yapılarak bilgisayar ortamında tüm dizgiler oluşturuldutan sonra kapak rengi ve dokusu deseni görselliğine karar verildikten sonra 1.hamur veya diğer seçeneklerden oluşan kalite aralığımızı seçmeniz yeterli.Kitabınız baskıya hazır demektir.Siz karar verin biz baskınızı gerçekleştirelim.

Kitapların Korunması ve Bakımı
19. yüzyıldan itibaren, Sanayi Devrimi’nin doğal sonucu olarak, selüloz esaslı endüstriyel kağıt üretimi yaygınlaştı. Bu tür kağıt, dokuma-lif esaslı kağıttan çok daha ucuz olduğu için her türden kitabın genel okuyucuya büyük miktarlarda ve ucuz sunulmasını sağlamakla birlikte, asit içerdiği için zamanla bozulur. Dolayısıyla, ancak 1950’lerde ortaya çıkan asitsiz (acid-free) ya da alkalin kağıda basılmamış kitaplar yok olma tehlikesi altındadır ve asitten arındırma işlemi gereksinirler.
Kitaplar tercihen fazla ışık, özellikle de doğrudan güneş ışığı almamalıdır. Normalin üstünde ısı ve nem de kitaplara zararlıdır.

 

Bornova’da Kitap,Bornovalı Kitap,Bornova’da Kitapcı,Kitap Bornova
İzmir Kitap.İzmir’de Kitap,Kitap İzmir,Ucuz Kitap,İzmirli Kitaplar,İzmire Kitap
Konak Kitap,Konak’ta Kitaplar,Konaklı Kitapcı
Karşıyaka Kitap,Karşıyaka’da Kitap’cı,Karşıyakalı Kitapcılar
Alsancakta Kitap,Alsancak’ta Matbacılar Alsancak Kitaplari
Çiğli Kitap,Çiğli Kitapcı,Çiğli’de Kitapcılar
Menemen Kitap,Menemen’de Kitapcı,Menemenli Kitapacılar
Aliağa Kitap,Aliağa’da Kitapcı, Aliağalı Kitaplar
Buca Kitap,Buca’da Kitaplar,Bucalı Kitapcı
Pınarbaşı Kitap, Pınarbaşı’nda Kitap,Pınarbaşılı Kitaplar
Manisa Kitap, Manisa’da Kitaplar, Manisalı Kitapcı
Kordon Kitap,Kordon’da Kitapcı,Kordon’da Kitaplar
Işıkkent Kitap,Işıkkent’de Kitaplar,Işıkkent’li Kitapcı

Bornova Köymenler  Matbaa Kitap Reklam Dijital baskı Baskı Makinası Satış Tel: 0.232 374 0 724Gsm: 0.532 686 09 14

Make a Comment

You must be logged in to post a comment.

izmir matbaa bornova matbaa izmir reklam bornova reklam