Şubat 01 2012

Bornova Fatura

Tagged Under : , , , ,

Fatura :
Tanımı:
Fatura satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere, emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından düzenlenerek müşteriye verilen bir belgedir.
Faturanın şekli:
Faturada en az aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir.
1)Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası
2)Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası
3)Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası
4)Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı
5)Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası. (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurması şarttır)Ticari işletmesi icabı bir mal satmış veya imal etmiş veyahut bir iş görmüş yahut bir menfaat temin etmiş olan tacirden,diğer taraf,kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini istiyebilir.Bir faturayı alan kimse aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde münderecatı hakkında bir itirazda bulunmamışsa münderecatını kabul etmiş sayılır.
Şifahen,telefon veya telgrafla yapılan mukavelelerin veya beyanların muhtevasını teyit eden bir yazıyı alan kimse,aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde bir itirazda bulunmamışsa teyit mektubunun yapılan mukaveleye ve beyanlara uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.
Açık Fatura; deyimi, bedeli ödenmemiş fatura,
Kapalı Fatura; deyimi, bedeli ödenmiş fatura anlamında kullanılmaktadır.
Bornova Fatura,Bornova’da Faturacı,Bornovalı Faturacılar,Fatura Bornova
İzmir Fatura,Fatura İzmir,İzmir’de Fatura,İzmirli Faturacı,İzmirde Faturacılar
Manisa’da Faturacı,Manisalı Faturacılar,Manisa’da Faturacılar
Işıkkent’de Faturacı,Işıkkentli Faturacılar,Işıkkentdeki Faturacı
Alsancak’ta Faturacı,Alsancaklı Faturacılar,Alsancağa Faturacı
Konak Fatura,Konak’ta Faturacı,Konağa Faturacılar
Buca’da Faturacı,Bucalı Faturacılar,Bucaya Faturacı
Karşıyaka Fatura,Karşıyaka Faturacı,Karşıyakada Faturacılar.
Bornova Köymenler Fatura  Matbaa Dijital baskı Baskı Makinası Satış
Tel: 0.232 374 0 724  Gsm: 0.532 686 09 14

Make a Comment

You must be logged in to post a comment.

izmir matbaa bornova matbaa izmir reklam bornova reklam