Ocak 25 2012

Bornova Afiş

Tagged Under : , , , , , , , , , ,

bornova’da Afiş Nerede yapılır.? 0232 374 0 724

AFİŞ
Afişler, tasarım ve sanat kaygısının eşit ağırlıkta olduğu grafik ürünlerdir. Kübizim, Dışavurumculuk, Art Nouveau, Art Deco, Bauhaus, Uluslararası Tipografik Stil gibi modern sanat ve tasarım akımlarının çağdaş Afiş dilinin gelişiminde büyük etkisi olmuştur.
1798’de Alois Senefelder’in taş baskı tekniğini buluşundan sonra geliştirilen renkli taş baskı teknikleri,afişin sanatsal bir yapı kazanmasında önemli bir rol oynamıştır.Çağdaş afiş tasarımının ilk temsilcileri; Jules Cheret ve Henri de Touleouse-Laurrec’dir. 20. yy.ın önemli afiş sanatçıları arasında; Alphonse Mucha, El Lissitzky, Laszlo Moholy-Nagy, Josef Müler-Brockmann, Herbert Matter, Henry Tomaszewski, Jan Lenika, Saul Bass ve Milton Glaser’i saymak mümkündür.
Büyük boyutlu dış mekan afişleri, duvar yüzeylerine ve ilan panolarına asılır. İç mekan afişleri ise lobi, salon ve koridorlarda kullanılmak üzere daha küçük boyutlarda hazırlanır. Dış mekan afişlerinin izlenme süresi kısadır. Buna karşın iç mekan afişleri daha uzun süre incelenbilir. Afişin izlenme süresi tasarım,tasarım sürecinde dikkate alınması gereken bir kriterdir.

Kelime bakımından Fransızca kökenli olan afiş; Reklam ya da propaganda yapmak, bir duyuru iletmek amacıyla halka açık yerlere asılan genellikle resimli.. duvar ilanı olarak kullanılan basılı ve baskılı materyallerdir.

Büyük boyutlu dış mekan afişleri, duvar yüzeylerine ve ilan panolarına asılır. İç mekan afişleri ise lobi, salon ve koridorlarda kullanılmak üzere tasarlanan daha küçük boyutlu afişlerdir. Dış mekan afişlerinin izlenme süresi kısadır. Buna karşın, iç mekan afişleri daha uzun süre incelenebilir. Afişin izlenme süresi, tasarım aşamasında dikkate alınması gereken bir kriterdir.

Afişler üç ana gruba ayrılır:
Reklam Afişleri: Bir ürün ya da hizmeti tanıtan afilşlerdir. Beş sektörde yaygın olarak kullanılır.

Kültürel Afişler: Festival, seminer, sempozyum, balo, konser, sinema, tiyatro, sergi ve spor gibi kültürel etkinlikleri tanıtan afişler bu gruba girer.

Sosyal Afişler: Sağlık ,ulaşım,sivil savunma,trafik çevre gibi konularda eğitici ve uyarıcı nitelikteki afişlerin yanısıra, politik bir düşünceyi ya da siyasi bir partiyi tanıtan afişler ise sosyal afişler grubunda yer alır .

AFİŞ TASARIMINDA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Mesaj:
Tasarımcı; afiş aracılığıyla vereceği mesajı açıklığa kavuşturmalıdır, verilmek istenen bilgiyi mümkün olduğunca dolaysız bir biçimde aktaracak görsel bir sistem olşturmalıdır.

Mesaj-İmge Bütünlüğü:
Tasarıma temel oluşturan düşüncenin fotograf yoluyla mı, illustrasyonla mı, yoksa salt tipografi ile mi daha etkili bir biçimde vurgulanacağı arştırılmalı; mizahi, trajik ya da soyut imgelerden hangisinin anlatımı daha güçlendirdiği belirlenmelidir.

Sözel Hiyerarşi:
Tasarımcı,afişte yer alan başlık, alt başlık, slogan gibi sözel bilgiler arasında – izleyiciyi mesajdaki önem sırasına göre yönlendirecek hiyerarşik bir yapı kurmalıdır.

Farkedilirlik:
Bazı afişler yukarıda saydığımız kriterlere uygun gibi görünseler de, etkisiz ve yavan olabilmektedirler. Böyle bir sonucu engelleyecek tek şey tasarımcının hayal gücüdür. Yaratıcı düşünce ve buluşun hiçbir kuralı yoktur. Buluş ve yaratıcılık içeren her şey, afiş tasarımınıda yansıtılabilir. Çünkü bir afiş için en önemli kriter farkedilebilmektir.

Etkili bir matbaa tanıtım ürünü olan Afiş ve posterler bir ürünün, Hizmetin veya  Kampanyanın geniş kitlelere hızlı bir şekilde tanıtılması için kullanılan etkili bir tanıtım ürünüdür. Matbaa baskısı ve tasarımı burada çok önemlidir.

ilk olarak konuya uygun bir görsel seçilmelidir. konuya uygun görsel illustrasyonda olabilir, fotoğrafta olabilir. bir afişte en yoğun algımızı meşgul eden görseldir. uygün bir görsel ve görseli destekleyen bir slogan ile çok şey ifade edebiliriz.

unutulmaması gereken hepimiz tüketiciyiz, tüketicinin algılarına göre yapılan bir çalışma başarılıdır. afişte görsellik kadar algıyı ne kadar tetikliyebildiğimiz, hafızalarda ne kadar yer ettiğmiz de önemlidir.

afiş, bir ürünün, kampanyanın ifşa edilmesi amacıyla yapılır. amacımız hedef kitleye uygun mesajı verebilmektir. bunu belirlediğimizde ne yapmak istediğimizi biliyoruz demektir.

afişi çalışırken dikkat edilmesi gereken diğer nokta afişin nerede sergileneceğidir. direklere, duvarlara, cama, kapıya vs.. gibi sergilenecek alanın genel renk profiline uygun çalışmalar daha dikkat çeker. burada önemli olan ikinci nokta sergilenecek alandan geçen kişilerin nitelikleridir. bir anaokulu afişiyle, bir yüksek öğretim kurumunun afişi aynı yerde sergilenmez.

afiş bir ürün tanıtımı içinse empati yaparak ürünün kullanıcısı olabilecek potansiyel yaş kitlesine, ürünün fiyat aralığına göre tüketicinin gelir seviyesine ve buna bağlı olarak algı durumuna göre çalışmamızı şekillendirmek bizi amaç, hedef kitle, afiş üçgeninde doğru noktaya götürebilir.

afiş salt bir görsel değil, görseli destekleyen slogan ve marka ile bütünleşik bir çalışmadır. afiş çalışmasında ki hemen hemen pek çok çalışmada olabildiğince az font kullanılmalıdır. yazılara çizgi kalınlığı vermek, yoğun gölge ve efekt kullanmak gözü yorar. ilk bakışta algılanan karmaşa ise afişimiz amacına ulaşmamış demektir.

Bornova Afiş,Bornovada Afiş,Bornovalı Afiş,Afiş Bornova

İzmir afiş.İzmir’de afiş,afiş İzmir,İzmirli afişler,İzmire afiş, Bornova’da afiş, Bornovalı afiş,Bornova’da afişci,afiş Bornova Konak afiş,Konak’ta afişlar,Konaklı afişciler Karşıyaka afiş,Karşıyaka’da afiş’ci,Karşıyakalı afişciler
Alsancakta afiş,Alsancak’ta Matbacılar Alsancak afişlari, Çiğli afiş,Çiğli afişci,Çiğli’de afişciler,  Menemen afiş,Menemen’de afişciler,Menemenli afişaciler.  Aliağa afiş,Aliağa’da afişciler, Aliağalı afişciler,  Seferihisar afiş, Seferhisarlı afişciler,Seferhisarda afişler,  Buca afiş,Buca’da afişler,Bucalı afişler
Pınarbaşı afiş, Pınarbaşı’nda afiş,Pınarbaşılı afişler,  Manisa afiş, Manisa’da afişler, Manisalı afişci,  Kordon afiş,Kordon’da afişci,Kordon’da afişler
Torbalı afiş,Torbalı’da afişler,Torbalı’da afişci
Köymenler Bornova Afiş telefon: 0232 374 0 724

 


Make a Comment

You must be logged in to post a comment.

izmir matbaa bornova matbaa izmir reklam bornova reklam